Anima

Dziękuję pani Agnieszce Bernas za szybkie i precyzyjne działania w zakresie powierzonych jej przeze mnie spraw. Był to między innymi wnikliwy audyt strony internetowej mojej firmy Anima. Pani Agnieszka krok po kroku wskazała na jej niedociągnięcia czy wręcz mankamenty przygotowując jasny, możliwy jednocześnie do przeprowadzenia plan naprawczy. Grafiki jak również prezentacje, które zaprojektowała mają czytelny przekaz. Zaproponowała także inne bardzo ułatwiające i porządkujące a także podkreślające profesjonalizm w działaniu firmy opracowania oraz szyld i sygnet przed wejściem do Galerii. Bardzo ważne było dla mojej marki przełożenie na język księgi znaku dotychczasowego, wyraźnie i z klasą przeprojektowanego logo.
Chcę również podkreślić to, na co w swoich opiniach zwracają uwagę inni współpracujący z p. Agnieszką, czyli dokładność i terminowość. Zaangażowanie w sprawę było widoczne od pierwszej rozmowy, w której zakreślałyśmy ramy współpracy. Do końca ten entuzjazm nie zmalał i każda sprawa była wnikliwie analizowana, żeby zlecenie wykonać jak najlepiej. Tak więc polecam studio nośne i panią Agnieszkę Bernas.