SMS Społeczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego tworzą, poza kadrą zarządzającą, trenerzy i nauczyciele przedmiotów ogólnych, którzy wraz z uczniami stanowią spójną społeczność o znacznym stopniu identyfikacji. Każdy rebranding niesie ze sobą ryzyko braku akceptacji grupy, a dodatkowo dotychczasowa identyfikacja prognozowała znaczną zmianę, przez co ryzyko to było większe. W projektowaniu kluczowa była koncentracja na nieszablonowości sposobu pracy w szkole, wytrwałości niezbędnej do ciągłego doskonalenia siebie, pasji, ruchu oraz zaufaniu/opiece profesjonalistów nad uczniami. Ponieważ organem założycielskim szkoły jest Klub Sportowy Cracovia, istotne były również odniesienia do jego przekazu wizualnego. W ten sposób powstały materiały graficzne, prezentowane poniżej. Zostały wprowadzone dwa główne kolory logo szkoły, z których granatowy przeznaczony jest do celów formalnych, a żółty do wizerunkowych (powstała również wersja logo w kolorze czerwonym na szczególne okazje o istotnym znaczeniu dla związku szkoły z organem założycielskim). Jako ostatnie prezentowane jest dotychczasowe logo szkoły.