Klinika Laktacyjna – www

instalacja, wybór i podstawowe dostosowanie motywu WordPress, wprowadzenie treści, publikacja strony