GenerAACja – przewodnik

projekt Przewodnika po komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC), skład, łamanie tekstu