Collegium Medicum UJ – oprawa graficzna projektu badawczego

projekt broszur informacyjnych, plakatów, roll-upów, ulotek, opracowań