Nagroda Żółtej Ciżemki

Niżej efekty pracy nad zmianą logo Nagrody Żółtej Ciżemki, przyznawanej przez Bibliotekę Kraków za najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. Na ostatnim zdjęciu logo sprzed zmiany.

Sygnet został wyprowadzony z kształtu statuetki Żółtej Ciżemki, widocznej na jednym ze zdjęć. Zastosowany bezszeryfowy krój pisma i litery tekstowe łączą nowoczesność z odniesieniem do pisarstwa. Czystość znaku świadczy o jakości nagrody i utworów, za które jest otrzymywana. Prostota obrazuje precyzję i mistrzostwo utworów. Tradycja i polskość kryją się w pozostawieniu wyłącznie polskich znaków diakrytycznych (usunięciu kropek znad pozostałych liter). Figlarność, młodość, dziecięcość bohatera książki Antoniny Domańskiej („Historia Żółtej Ciżemki”) i dziedziny nagradzanych utworów wyraża się w dziecięcym charakterze sygnetu znaku (lizak, karuzela, zabawka jo-jo). Ten nawiązuje również do perypetii bohatera książki o Żółtej Ciżemce, chowaniu się, ukrywaniu, poszukiwaniach, akrobacjach, wspinaczkach. Zastosowana szarość obrazuje mądrość, profesjonalizm, wyrafinowanie i solidność nagradzanych utworów i procesu przyznawania nagrody.
Żółty, pomimo powtarzalności w nazwie nagrody, akcentuje bezpośrednie skojarzenie, co było istotne.