Łowisko Borowa – logo

Logo Łowiska karpiowego. Borowa to miejsce dla pasjonatów. W projektowaniu trzeba było uwzględnić ich nowoczesność, profesjonalizm, przyjemność z przebywania tam, bezpieczeństwo, a przede wszystkim zgodność z naturą (woda, las). Logo musiało wyraźnie określać, że łowi się tam tylko karpie i że nikomu nie dzieje się tam krzywda. Oto wyniki pracy.