Logo ReproScope

A to wynik współpracy z założycielką grupy badawczej, zajmującej się wpływem czynników zewnętrznych na reprodukcję. Nazwa grupy oraz logo reprezentują wspólny kierunek działania kreatywnej grupy z zachowaniem niezależności jej członków, charakter badawczy – dociekliwość, testowanie, koncentrację na reprodukcji kobiet i wpływie czynników zewnętrznych na nią, jakość pracy, jej zasad i poziomu uniwersyteckiego.